Magnetiske flymålinger Norskehavet, Molde Bodø

Magnetiske målinger ble utført fra fly langs 8 profiler fra kysten og ca. 300 km ut over kontinentalsokkelen. Det ble benyttet et flux-gatemagnetometer som målte totalfeltet med en nøyaktighet på 1 gamma. Noen av profilene ble forlenget inn over land med en flyhøyde på 500 meter mens det ble målt med en flyhøyde på 150 meter over havet. Det kommer klart fram en meget tydelig forskjell mellom land og havområder i det over havet bare er svake og brede anomalier. Dette tyder på at de øvre lag av havbunn er umagnetisk.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
534
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport