Magnetiske-, elektromagnetiske-, VLF- og radiometriske målinger fra helikopter over konsesjonsområdet ved Bidjovagge

Rapporten inneholder data og resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område nord for Kautokeino tettsted i Finnmark fylke. Området grenser i nord mot det området som ifjor ble dekket av tilsvarende målinger(NGU- rapport nr. 1783). Det ble i år, som siste år, utført kombinert geofysikk bestående av: magnetiske-, elektromagnetiske-, VLF- og radiometriske målinger. Området dekker ca. 385 km2, og det ble fløyet ca. 1 900 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Resultatene fra målingene er presentert som kote- og profilkurvekart tegnet ut på Calcompplotter etter at målte data er behandelt i NGU's datamaskin ved hjelp av forskjellige program. Kartene er tegnet ut i målestokk 1:50 000. Som navigasjonsgrunnlag er benyttet vanlige topografiske kart i 1:50 000 serien etter oppfotografering til 1:20 000.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1833
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark