Magnetiske-, elektromagnetiske-, VLF- og radiometriske målinger fra helikopter over Bidjovaggeområdet

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område nord for Kautokeino tettsted i Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske, elektromagnetiske, VLF og radiometriske målinger over et ca. 300 km2 stort område, i rapporten kalt Bidjovaggeområdet. Flyhøyde og profil- avstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Resultatene fra målingene er behandlet etter forskjellige program i NGU's datamaskin og er deretter tegnet ut på Calcompplotter som profilkurvekart og kotekart i målestokk 1:50 000- Som navigasjonsgrunnlag er benyttet vanlige topografiske kart i 1:50 000- serien etter oppfotografering til 1:20 000. Det ble i alt fløyet 1 500 profilkilometer. Forekomstens koordinater: 34

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1783
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark