Magnetiske, elektromagnetiske, radiometriske og VLF-målinger fra helikopter over et område nord for Karasjok

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over 440 km2 stort område nord for Karasjok i Finnmark. Antall profilkilometer fløyet er 2 200. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 m. Som navigasjonsgrunnlag ble vanlige topografiske kart i 1:50 000 serien benyttet etter oppfotografering til målestokk 1:20 000. 45 av de 71 profilene som ble fløyet har både digitale og analoge registrerte data, mens de rest- erende bare har analoge orginalopptak. Dette skyldes en feil som oppstod på det digitale utstyret under oppdraget. Magnetiske data fra profiler med bare analoge opptak er digitalisert og presentert på samme måte som de øvrige digitale data.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1728
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark