Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra heli- kopter over Kvænangenvinduet

Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over Kvænangenvinduet i Troms og Finnmark fylker. Det ble utført radiometriske, magnetiske og elektromagnetiske målinger over et ca. 600 km2 stort område. Antall profilkm fløyet er ca. 3 000. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Som navigasjonsgrunnlag ble NGU-produsert mosaikk i målestokk 1:20.000 benyttet. Alle data ble registrert både digitalt og analogt. Resultatene er fremstilt som profilkurvekart. Alle kart, unntatt de elektromagnetiske, er tegnet ut på NGU's Calcompplotter i målestokk 1:50.000. På de elektromagnet- iske kartene er data fra analoge opptak overført til grunnlagskart plottet ut på Calcompplotteren.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/46B
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark