Magnetiske-, elektromagnetiske - og radiometriske målinger fra heli- kopter over Feragen, Røros

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område øst for Røros tettsted. Det ble utført både magnetiske-, elektro- magnetiske og radiometriske målinger over et ca. 200 km2 stort område. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Resultatene fra de magnetiske og radiometriske- og radiometriske målingene er automatisk tegnet på NGU's Calcompplotter etter behandling i regnemaskinen. Elektro- magnetiske data er manuelt overført fra analogopptak til Calcompplottede grunnlagskart. Det ble benyttet vanlige kart i 50 000-serien som navigasjons- grunnlag etter oppfotografering til 1:20 000 målestokk. Alle resultatene er presentert som profilkurvekart i målestokk 1:50 000.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/33C
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport