Magnetiske borhullsmålinger ved Bersås og Meisingset

Magnetiske målinger er utført i en del diamantborhull på Bersås og Meisingset. Måleforholdene er ugunstige da det i de fleste hull er påtruffet malmsoner som dominerer magnetfeltet. Bare i et par hull har målingene muligens gitt nye opplysninger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1696/2
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport