Magnetiske borhullsmålinger Storforshei.

Det ble foretatt målinger i 8 hull: nr. 123, 334, 525, 535, 606, 607, 608 og 609. Målingene forløp tilfredstillende, og det ble observert anomalier som gir grunnlag for tildels sikre anvisninger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
858
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland