Magnetisk undersøkelse Suovrarappat.

Målingene var en fortsettelse av de magnetiske forsøksmålingene som ble ut- ført i området 1958 (GM Rapport nr. 228). Området er nesten fullstendig overdekket, og hensikten med de videre mag- netiske målinger var å prøve å kartlegge bergartsstrukturene. Ved målingene fremkom et tildels noe komplisert anomalibilde.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
305 B
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark