Magnetisk undersøkelse Stuorajavrre.

I 1959 ble det foretatt magnetiske flymålinger i Kautokeino-området (GM Rapport nr. 258). Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var ved målinger på bakken (isen) å følge opp noen av flyanomaliene som ligger langs Stuorajavrre. Det ble målt et 8,4 km langt felt. Ved målingene ble det observert tildels sterke anomalier på flere lange magnetiske drag. Resultatene av bakkemålingene samsvarer godt med resultatene av flymålingene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
305 A
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark