Magnetisk undersøkelse Femund Engerdal.

Trafikanter på Femunden har hevdet at det øst for Bjørnebergene opptrer om- råder med store lokale variasjoner i magnetisk misvisning. For å undersøke dette ble det på isen målt 3 profiler for å få området magnetisk kartlagt. De magnetiske profiler viser bare en svak stigning i feltet mot øst og kan ikke forklare større avvik i misvisning. Hele kartbladet Femunden ble i 1966 målt magnetisk fra fly og dette bekrefter rolige forhold i området med en svak stigning mot øst.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
504
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark