Magnetisk rekognosering. Diamantboring. Bakkelvarre, Suolomaras og Guoikkavarre.

GM-oppdragene nr. 137 (1954), nr. 159 (1955) og nr. 183 (1956) var konsen- trert om leting etter jernmalm i Karasjokområdet. Fra oppdrag 183 foreligger det ikke rapport., men viser til resyme av Per Fr. Trøften datert 20 mai 1957. Dette resyme ligger i rapportarkivet. Jernmalmprospekteringen i Karasjokområdet var i 1956 i sin avsluttende fase. Det gjensto magnetometrisk rekognosering over et område ved Bakkelvarre samt prøvetaking av forekomstene Suolomaras og Guoikkavarre på dypet. Ved Bakkel- varre ble det rekognosert et ca. 14 km2 stort område, men det ble ikke ob- servert anomalier av større interesse. Forekomstene Suolomaras og Guoikkavarre var begge grundig prøvetatt i dagen. Denne jernmalmtype er lite motstandsdyktig mot forvitring og det var derfor nødvendig med diamantboring for å få friske prøver fra dypet. Det ble i alt boret ca. 380 meter fordelt på 5 hull.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
204 C
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark