Magnetisk og radiometrisk flymåling Røros

Som et forsøk ble det foretatt en magnetisk, radiometrisk og elektromagnetisk måling fra fly over et ca. 400 km2 stort område nordvest for Røros. Hensikten var å utprøve det elektromagnetiske måleutstyr bygget av Geofysisk Malmleting over et område med kjente indikasjoner på elektriske ledere. Under målingene opptrådte en del feil og forstyrrelser med E.M. utstyret og denne rapport om- handler bare de magnetiske og radiometriske målinger. En omtale av de elektro- magnetiske målingene er senere gitt i BVLI's Tekniske rapport nr. 45, "Geofysikk i malmleting" side 73-77. De radiometriske målinger ga ingen anomalier.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
349
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport