Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Kautokeino herred.

Oppgaven var å dekke de 2 grønnstensoner som etter den foreløpige geologiske kartlegging var kjent å strekke seg fra kaledonidene i nord forbi Kautokeino sydover mot grensen til Finnland. Det ble i alt målt over ca. 3 500 km2 og med en profilavstand på 1 000 meter. Det ble foretatt magnetisk måling med et flux-gate magnetometer og elektromagnetisk måling med et utstyr bygget av Geofysisk Malmleting. Flyhøyden ble holdt på 100 til 120 meter over bakken. Resultatene er fremstilt i målestokk 1:20 000 på et grunnlag fremstilt av fly bilder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
258
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark