Magnetisk og batymetrisk kartlegging av vegprosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, Møre og Romsdal

I forbindelse med tunnelprosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, fastlandsforbindelse med undersjøiske tunneler og broer mellom Skjelten, Hestøya, Lepsøya (Løvsøya), Haramsøya, Flemsøya/Skuløya, Fjørtofta og Harøya, har NGU utført magnetisk og batymetrisk kartlegging. Magnetiske data ble høsten 2011 samlet inn fra fly av det kanadiske firmaet Novatem. Detaljerte batymetriske data ble samlet inn an NGU ved bruk av F/F Seisma i august 2011. NGU har tidligere utført strukturgeologisk kartlegging på Lepsøya/Skuløya i dette prosjektet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.012
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geologiske undersøkelser Nordøyane
Project nr:
343500