Magnetisk kartering Lonkanfjord Jernmalmfelt: Memuru og Slottsfjell.

Oppgaven var å foreta magnetisk kartering av jernmalmfeltet i Lonkanfjord. Det ble målt i to områder. Det ene er Memuru som ligger i ca. 200 m høyde innerst i dalen og det andre er Slottsfjell som ligger i ca. 50 m høyde nord for fjordbunnen. De angitte koordinater er noe usikre. Resultatene er angitt på magnetiske kart i målestokk 1:1000.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
202
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland