Magnetisk kartering Lillefjellklumpen Nikkelforekomst

I 1958 ble det foretatt orienterende elektromagnetiske målinger over og om- kring forekomsten, GM Rapport nr. 232 B. Samtidig ble det også gjort forsøk med magnetiske målinger som viste at forekomsten gir anomalier. Det ble derfor besluttet å foreta videre magnetiske målinger i feltet. Alle profiler som var målt elektromagnetisk ble målt magnetisk. Målingene dekker et areal på 1,2 km2 I likhet med de elektromagnetiske målinger tyder de magnetiske målinger på at nikkelforekomsten er meget liten. Anomaliene over forekomsten er svært skiftende og de er dessuten svake. Heller ikke i feltet forøvrig ble det observert anomalier av interesse. En rekke små anomalier ble registrert, men de synes ikke å ha tilknytning til større malmdannelser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
261
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport