Magnetisk kartering Forsland Sellåt Jernmalmforekomster, Tomma.

Forekomsten har vært kjent fra ca. 1880. Oppdragsgiver ønsket en undersøkelse av området omkring forekomstene for om mulig å fastslå nærmere malmfeltets utstrekning. Det ble målt et felt av 1 700 meter lengde langs det aktuelle strøk. Ved målingene ble det observert en rekke magnetiske anomalier av tildels sterkt skiftende karakter. Den mest sammenhengende anomali går langs høyderyggen ca. 50 meter vest for Forslandsgruva og kan skyldes en magnetittsone av be- tydelig utstrekning. Lenger nord er anomalibildet meget komplisert. De gamle røskene ligger ikke i noe klart forhold til de sterke anomaliene. Det fore- slås nøyere geologiske undersøkelser med systematisk prøvetaking på de mer fremtredende anomalier.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
216
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland