Magnetisk kartering Følstad Jernmalmfelt, Vågan herred.

Som en fortsettelse på den magnetiske kartlegging beskrevet i rapport 147 ble målingene fortsatt sydover mot Oddvær. Resultatene er gjengitt i et magnetisk kart som også omfatter målingene i rapport 147.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
178
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland