Magnetisk kartering Arendalsfeltet

Det ble foretatt magnetisk kartlegging av feltene Lærestveit, Esketveit, Klodeborg og Torbjørnsbu i Arendalsfeltet. Målingene ble foretatt med 3 Askania magnetometre av type Schmidt Gf7. Det er framstilt magnetiske kote- kart i målestokk 1:1000 av områdene

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
110
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder