Magnetisk flymåling Østersjøen, Sverige.

Oppgaven var å forsøke magnetiske målinger fra fly som et middel til å finne vraket av M/S "Onega" i Østersjøen utenfor Stockholm skjærgård. Målingene ble foretatt med en flyhøyde på 10-12 meter over havoverflaten og langs profiler med ca. 200 meters innbyrdes avstand. Som navigasjon ble benyttet det faste svenske Deccanett. Det ble påvist ialt 12 punkter som kunne representere magnetiske anomalier fra et vrak. Det kan bemerkes at vraket M/S "Onega" ble funnet ved et av disse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
292
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport