Måling og vurderinger av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim

Forkortet: Med tanke på fremtidig arealbruk og planer om ny kommunedelplan for Tempe, Sluppen og Sorgenfri, er det viktig å få kartlagt forekomst og konsekvenser av deponigass fra det gamle kommunale avfallsdeponiet i Fredlydalen. Studenter ved kurset Anvendt Geokjemi, NTNU, har i den forbindelse målt innhold av metan, karbondioksyd og oksygen i 117 målepunkter på og like ved det antatte området for deponiet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.014
Page number:
72 s.
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000