Måling av radioaktivitet fra bil i Vestfold og Telemark.

Måling av radioaktivitet fra bil er foretatt på 5 kartblad i M 1:50 000 i det sydlige Oslofelt. Alle kartene er målt ferdig. Det ble funnet 21 anomalier med radioaktivitet over 600 i/s. De tre anomalier ved Stevolden nær Eidanger på kbl. Porsgrunn kan indikere at larvikittens grensesone mot basalt generelt har høy radioaktivitet. Denne grensesone bør undersøkes nøyere. Ved tidligere undersøkelser er det påvist at høyt innhold av uran og thorium i de permiske eruptivbergarter i Oslofeltet hyppig ledsages av høyt innhold av niob og sjeldne jordarter. Det foreslås derfor en systematisk måling av radioaktivitet fra helikopter over områder med permiske eruptivbergarter. Det er ikke grunnlag for noen detaljoppfølgning av de øvrige anomalier som er nevnt i denne rapport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.132
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport