Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke

Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei er beskrevet. Målingene i Rogaland er gjort i perioden 1978-88 med kontroller i 1992. Tolkningskartet over Rogaland fylke er fram- stilt i M 1:500.000, som bygger på måleresultatene og de berggrunnsgeologiske kart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.288
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland