Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Vestre Toten kommune, Oppland.

Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunns- geologiske kart. En vurdering av eventuelle tiltak er gjort.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.031
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland