Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen for kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal, Oppland.

Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunns- geologiske kart. En vurdering av eventuelle tiltak er gjort.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.020
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland