Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Hurdal kommune, Akershus

Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.128
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus