Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Eidsvoll kommune, Akershus.

Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunnsgeologiske kart. En vurdering av eventuelle tiltak er gjort.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.007
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus