Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Asker kommune, Akershus

Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.115
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus