Lom vannverk, forslag til nye brønner og sikringssoner

Lom vannverk forsyner kommunesenteret Fossbergom fra to grunnvannsbrønner ved Grov. Det har lenge hersket en viss usikkerhet mht. vannverkets beliggenhet nær kirkegården. Etter møte og befaring med deltakere fra Lom kommune, Berdal Strømme og NGU i juli '96, ble det enighet om at NGU under "Program for vann- forsyning" skulle bidra med hydrogeologiske undersøkelser og rådgivning i forbindelse med evt. ny lokalisering av vannverket, eller opprustning og klau- sulering av det eksisterende. Forslag til slike undersøkelser ble gitt i NGU Rapport 96.093. Senere er undersøkelsene gjennomført, og herværende rapport beskriver under- søkelsene og resultatene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.082
Page number:
62
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland