Lokalisering av prøveboringer for vannforsyning til Våle og Ramnes kommuner

På grunnlag av konklusjonene i rapport 79046 er det tatt ut forslag til borplasser for utvidet vannforsyning til Våle og Ramnes. Borplassene er stort sett valgt i tilknytning til regionale sprekkesoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80036
Page number:
11
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold