Logging av dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen

NGU har logget to dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det ble boret to brønner ned til 1500 m for å ta ut varme til å holde rusegropa på flyplassen isfri om vinteren. Det ble logget temperatur, ledningsevne i vann, total gammastråling, resistivitet i fjell og logging med akustisk televiewer. Hovedhensikten var å beregne temperaturgradient for NGU’s nasjonal temperatur database, men også oppsprekking var viktig å kartlegge. På grunn av ras i den ene brønnen var logging mulig bare til 450 m dyp. I den andre brønnen ble det logget til 1450 m bortsett fra akustisk televiewer som stoppet ved 445 m, da hullet var delvis blokkert av ras.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.020
Page number:
55
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus