Ljoslandsåsen, Iveland, Aust-Agder.

Befaringen ble utført for Norsk Feltspatkompani, Evje. Forekomsten ble tidligere drevet i mange små brudd, men danner idag et stort sammenhengende brudd. Fra sydvest mot nordøst har en idag først ca. 60-70 m dagbrudd, deretter tilsvarende lengde gruve, og til slutt lengst nordøst et mindre dagbrudd. Gangens totale synlige lengde er ca. 200 m. Den stryker N 240g/40g. Forekomsten er idag den som i Iveland har størst produksjon av feltspat. Feltspat og kvarts er godt skilt. Feltspat opptrer i store, pene stolper med en mer sentral kvartssone i ligg. Ca. 50 m NNV for den nevnte gruven ligger en annen forekomst som har vært i produksjon (Håland). Det står her kvarts i sålen med feltspat over. Det er ikke direkte synlig sammenheng mellom pegmatittene. Begge forekomstene har mye feltspat og kvarts igjen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
597-3
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder