Litteraturreferanser over beryllium-forekomster og -mineraler.

Her er samlet 481 litteratur-referanser på beryllium-forekomster og -mineraler som har relevanse for Høgtuva-mineraliseringene. Det er søkt i databasen GEOREF, som går fram til november 1987.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.014
Page number:
102
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland