Lilleglupen kromittforekomst, Sunndal, Møre og Romsdal fylke.

I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det foretatt en befaring av Lilleglupen kromittforekomst vest for Grøvudalen i Sunndal. Forekomsten består av uregelmessige kromittimpregnasjoner og opptil 1 m lange stokker og slirer av massiv kromittmalm tilknyttet en ca. 200 x 4 - 500 m stor talk- og magnesittholdig ultramafittlinse (serpentinisert dunitt). Kromittmalmen er uten økonomisk interesse. Ultramafittbergarten er utpreget talk- og magnesittholdig, men disse mineraler vil neppe kunne få økonomisk betydning da forekomsten har meget vanskelig beliggenhet, ca. 1500 m.o.h. Talk- og magnesittinnholdet i bergarten er ikke nærmere undersøkt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/80A
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport