Lettseismisk tokt nr. 9401 i vestlige Skagerrak 1994, toktrapport

I perioden 3. mars til 27. mars utførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statens kartverk, Divisjon Norges sjøkartverk, et kombinert lettseismisk-hydrografisk tokt i den vestlige delen av Skagerrak med M/S Geofjord. Tilsammen ble det samlet inn 1530 kilometer analog seismikk med Sleeve Gun og Geo-Pulse. Av dette inngår 1380 kilometer i et regionalt nett med 10 km linjeavstand for linjene ut fra kysten og ca. 15 km for krysslinjene. I tillegg er det kjørt 4 linjer på tilsammen 150 kilometer sør for området mot midtlinja til Danmark. Sleeve Gun registreringene er filtrert, forsterket og skrevet ut i forskjellige frekvensområder 40-2000 Hz, mens Geopuls-registreringene tilsvarende har frekvenser i området 600- 5000 Hz. De innsamlede dataene er en vestlig fortsettelse av et regionalt seismisk nett innsamlet i perioden 1991-93. En stor del av toktet ble gjennomført under marginale værforhold, noe som særlig gikk ut over Geo- Pulse registreringene. Sleeve Gun dataene er etter forholdene overaskende gode. Denne rapporten oppsummerer teknikk og metodikk og inneholder refer- anser til de innsamlede geologiske og geofysiske data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.031
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport