Larvikittforekomster mellom Farris og Langangen

Larvikittforekomster mellom Farrisvann og Langangen ble kartlagt for å vurdere hvilke konsekvenser tunneltrase gjennom området vil ha for fremtidig bruddrift i larvikitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.122
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport