Langtidsprøvepumping av to fjellbrønner ved Leira, Tustna kommune.

To brønner i fjell ved Leira, Tustna kommune er prøvepumpet i to måneder. I brønn 1 (loddhull) varierer vannmengden mellom 400 og 5000 l/time. Variasjonen skyldes innslag av overflatevann. Brønn 2 (skråhull) har en relativ stabil kapasitet på 1200-1500 l/time. Vannprøver fra brønn 1 inneholder et høyt manganinnhold, mens vannprøver fra brønn 2 tilfredsstiller SIFFs normer for kranvann. Ved et forbruk på 250 l/døgn/person kan brønn 2 forsyne 120 personer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.181
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport