Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2013 og 2014

Årsrapporten gir oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2013 og 2014. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2013 og grunnvann fra alle de 52 aktive LGN-områdene ble samlet inn våren 2014. 102 vannprøver (samt 4 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 41 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 10 år eller lenger. I det videre arbeidet med LGN vil det bli lagt vekt på å opprettholde 52 faste måleområder og å følge fastsatte prosedyrer for årlige prøvetakinger av grunnvannet slik at langtids trender i vannets kjemiske sammensetning fortsatt kan avlese.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.004
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Project nr:
325800