Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2012

Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2012. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2012 og grunnvann fra 52 områder ble prøvetatt høsten 2012. 106 vannprøver er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 33 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 10 år eller lenger og i 15 av områdene er samme brønn/kilde overvåket i 10 år eller mer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.018
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Project nr:
325800