Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2010

Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2010. Grunnvann fra 53 LGN-områder ble prøvetatt våren 2010 og 56 vannprøver er analysert på NGU lab. I 16 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 25 år eller lengre og i 7 av områdene er samme brønn/kilde overvåket i mer enn 10 år. I det videre arbeidet med Landsomfattende mark- og grunnvannsnett vil det bli lagt vekt på å opprettholde omlag 50 måleområder og å følge fastsatte prosedyrer for årlige prøvetakinger slik at langtids trender i grunnvannets kjemiske sammensetning kan overvåkes. Fakta-ark om alle LGN-områdene er tilgjengelig på Internett under den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) www.ngu.no/kart/granada. Fakta-arkene i GRANADA er oppdatert t.o.m 2005, men vil bli oppdatert til og med 2010 i løpet av 2011.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.028
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Project nr:
325800