Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) - Fortid og framtid etter 39 års drift

Arbeidet med Landsomfattende mark- og grunnvannsnett, LGN, har siden oppstarten i 1977 vært et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Grunnvannsforekomster spredt over hele Norge overvåkes gjennom dette samarbeidet. NVE overvåker grunnvannsstand og grunnvannstemperaturer, mens NGU overvåker grunnvannskvaliteten. Denne rapporten oppsummerer NGUs aktivitet gjennom 39 år, og gir anbefalinger til videreutvikling og forbedringer. Det er så langt utført kjemiske analyser av 2239 vannprøver.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.039
Page number:
158 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Project nr:
325800