Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport for 2017 og 2018

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåket norsk grunnvann i fjell og Iøsmasser siden 1970-tallet gjennom prosjektet Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN). Denne rapporten dokumenterer NGUs overvåkning av grunnvannskvalitet fra årene 2017 og 2018. Rapporten viser rådata, kvalitetssikringsdata, kostnader og inntekter i perioden. Den viser også pågående samarbeid med andre aktører, endringer gjennomført i perioden og planer framover.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.030
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett -LGN
Project nr:
325800