Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2008

Årsrapporten gir oversikt over den virksomhet Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2008. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann fra 52 LGN-områder er prøvetatt og 111 vannprøver er analysert på NGU lab. Målet om etablering av et LGN-område på Svalbard ble ikke oppnådd og det må arbeides videre med å finne en løsning for overvåking av grunnvann i dette området. Etter en periode med oppgradering og nyetableringer av LGN-områder bør det i det videre arbeidet prioriteres å overvåke grunnvannskvaliteten i de etablerte LGN-områdene etter faste rutiner for å få fram langtids trender i grunnvannets kjemiske sammensetning. Fakta-ark om alle LGN-områdene er tilgjengelig på Internett under den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) www.ngu.no/kart/granada. GRANADA er oppdatert t.o.m. 2005.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.011
Page number:
43 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Project nr:
325800