Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2007

Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2007. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann fra 52 LGN-områder er prøvetatt og 105 vannprøver er analysert på NGU lab. Mål fra 2006 om at grunnvannskvaliteten overvåkes i minst 50 LGN-områder og at grunnvann fra alle områdene samles inn to ganger i året, ble oppnådd i 2007. Målet om etablering av et LGN-område på Svalbard ble ikke oppnådd. Det må derfor arbeides videre med å finne et egnet område for prøvetaking av grunnvann. Etter en 3-års periode med oppgradering og nyetableringer av LGN-områder bør det fremover prioriteres å overvåke grunnvannskvaliteten i de etablerte områdene. Dette bør gjøres etter faste rutiner for å få fram langtids trender i grunnvannets kjemiske sammensetning. Fakta-ark om alle LGN-områdene er tilgjengelig på internett under den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) www.ngu.no/kart/granada. GRANADA er oppdatert til og med 2005.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.028
Page number:
42 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett
Project nr:
230800