Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1997

Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.127
Page number:
35
Document type:
Rapport