Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993

Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.079
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport