Landet ved Polarsirkelen - geologi og landskapsformer

Området ved polarsirkelen, med Svartisen som det naturlige midtpunktet, er et spennende reisemål for naturinteresserte mennesker.

Boka gir en kort oversikt over den geologiske utviklingen fra jordens urtid og fram til i dag. Beskrivelse av utvalgte områder og lokaliteter langs hovedveiene er gitt en bred plass slik at bilturister skal kunne besøke forekomster og observere geologiske fenomener. Boka inneholder et stort antall fargefotografier, tegninger og kart og vil derfor også være egnet til å presentere området for dem som velger sofakroken framfor bilen. Et forenklet berggrunnsgeologisk kart er brettet inn bak i boka.

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

ISBN:
82-7385-162-1
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU