Laboratoriemetoder for testing av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper

Rapporten gir en oversikt over hvilke laboratoriemetoder som utføres ved NGU ved undersøkelse av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper. Hver testmetode er beskrevet kortfattet med angivelse av hva slags klassifikasjon som benyttes for enkelte av metodene. Innholdet i rapporten er benyttet som standardvedlegg (vedlegg A) for NGU Rapporter som omhandler tekniske undersøkelser av byggeråstoffene sand, grus og pukk. Heretter vil det i NGU rapporter som berører mekanisk- og fysiske testmetoder bli henvist til denne rapporten som legges ut som komprimert fil (pdf-format) på NGUs nettsider.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.019
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport