Løsmasseboring på tre sand og grusforekomster i Gjesdal kommune. Rogaland fylke 1984.

Etter henvendelse fra Lars Olav Tjessem ble det foretatt befaring med oppfølgende boringer på tre grusforekomster i Gjesdal kommune. Boringene ble utført med en Borros borerigg og omfattet både sondering og prøvetaking. Resultatene indikerer at ingen av de undersøkte forekomster er direkte anvendbare som tilslag i veg- eller betongsammenheng.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/30
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland